اتوماسیون صنعتی و حمل و نقل

1-انکودرهای-صنعتی

انکودرهای صنعتی

2-سنسورهای-آلتراسونیک

سنسورهای آلتراسونیک

3-سنسورهای-مجاورتی

سنسورهای مجاورتی

4-سنسورهای-تشخیص-رنگ-و-مارک

سنسورهای تشخیص رنگ و مارک

5-سنسورهای-فتوالکتریک

سنسورهای فتوالکتریک

6-دوربین-های-دو-بعدی-و-سه-بعدی

دوربین های دو بعدی و سه بعدی

7-سنسورهای-نوری-تشخیص-فاصله

سنسورهای نوری تشخیص فاصله

8-لیزر-اسکنرها

لیزر اسکنرها

9-بارکد-خوان

بارکد خوان

10-پرده-های-نوری-برای-اندازه-گیری

پرده های نوری برای اندازه گیری

11-سنسورهای-انداز-ه-گیری-ارتفاع

سنسورهای انداز ه گیری ارتفاع

12-سوئیچ-های-حفاظتی-

سوئیچ های حفاظتی

13-سنسورهای-حفاظتی-نوری

سنسورهای حفاظتی نوری

14-سنسورهای-سیلندری

سنسورهای سیلندری