اهداف و چشم اندازها

 

چشم انداز:

 • بهره گیری از سنسورهای هوشمند با هدف افزایش بازدهی صنایع و کاهش تاثیرات مخرب زیست محیطی
 • حفظ اعتماد و کرامت در مواجه با مشتریان
 • پیشگام در ارائه خدماتی که برای مشتریان ارزش افزوده همراه دارد

 

ماموریت:

 • ما متعهد هستیم تا جهت افزایش فروش و حفظ اعتبار خود در بین مشتریان همکاران خود این مجموعه را از افراد متخصص و متعهد انتخاب نماییم.
 •  بررسی، مطالعه و تشخیص نیازهای جاری و آتی صنایع از مهمترین وظایف ما است.
 • سعی ما معرفی آخرین دستاوردها و فناوری های بروز دنیا برای افزایش بازده، تولید و امنیت فرآیندهای تولیدی است.

 

ارزش ما:

 • تعهد به مشتریان، صداقت و امانت داری
 • تلاش برای کسب رضایت مشتریان
 • پیشرفت و نوآوری های مداوم
 • ارده برای کسب موفقیت
 • حفظ کرامت انسانی
 • مسئولیت پذیری فردی و گروهی