سمینارها و نمایشگاه ها

سمینارها

شرکت مهرکاناز سابقه چندین سال  برگزاری سمینارهای آموزشی عمدتاً در زمینه تجهیزات حفاظتی جهت ارتقاء سطح خطوط تولید در صنعت خودروسازی کشور برای شرکتهای مطرح در این زمینه از جمله، ایران خودرو، پارس خودرو، سایپا و… را دارد.

    

سال ۱۳۹۱

عنوان سمینار : سنسورهای حفاظتی در صنعت خودرو

شرکت کنندگان : کارشناسان فنی شرکت های ایران خودرو، پارس خودرو و سایپا

محل برگزاری : هتل ارم


سال ۱۳۹۴

عنوان سمینار: معرفی تجهیزات مورد استفاده  در صنعت خودرو

شرکت کنندگان : کارشناسان فنی شرکت های ایران خودرو، پارس خودرو و سایپا

محل برگزاری : شرکت محورسازان ایران خودرو


سال ۱۳۹۵

عنوان سمینار : معرفی تجهیزات  حفاظتی مورد استفاده  در صنعت خودرو

شرکت کنندگان : کارشناسان فنی شرکت ایران خودرو

محل برگزاری : شرکت  ایران خودرو


سال ۱۳۹۵

عنوان سمینار : معرفی تجهیزات  حفاظتی مورد استفاده  در صنعت خودرو

شرکت کنندگان : کارشناسان فنی شرکت سایپا

محل برگزاری : شرکت  سایپا


سال ۱۳۹۵

عنوان سمینار : معرفی تجهیزات  حفاظتی مورد استفاده  در صنعت غذایی و دارویی

شرکت کنندگان : جمعی از مدیران و کارشناسان فنی صنایع غذایی و دارویی کشور

محل برگزاری : شرکت  مهرکاناز


سال ۱۳۹۶

عنوان سمینار : Industry 4

شرکت کنندگان : جمعی از مدیران و کارشناسان فنی شرکت ایران خودرو

محل برگزاری : شرکت  ایران خودرو


نمایشگاه ها

سال ۱۳۹۶

عنوان نمایشگاه : هفدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی کیش

محل برگزاری : جزیره کیش