سنسور های صنعتی

 

این شرکت با بهره گیری از دانش فنی کارشناسان خود آماده ارائه مشاوره در خصوص انتخاب مناسب ترین اقلام بسته به نیاز کارفرمایان محترم بوده و در صورت نهایی شدن فرایند انتخاب قابلیت تهیه و تامین اقلام از نقاط مختلف دنیا و تولیدکنندگان متنوع دنیا را دارد. این شرکت بر آن است با تلفیق دانش مهندسی و بازرگانی منبعی قابل اطمینان در تهیه و تامین مهندسی شده در کشور برای صاحبان صنایع باشد و امید دارد با بکار بستن نهایت تلاش خود در این حوزه بتواند نقش مفیدی در صنعت کشور ایفا نماید.

در فرآیندهای صنعتی که از مایعات و گازها استفاده می شود، سنسورهای فرآیندی جهت اندازه گیری و شناسایی فشار، دما، فلو و سطوح به کار می روند.

 
 
feshar

سنسورهای فشار

feloo

سنسورهای فلو

swich

سوییچ ها و سنسورهای اندازه گیری سطح

dama

سنسور و ترانسمیتر های دما

kontrol

سنسور های کنترل وضعیت