فلومتر

 بخش فلومتری

شرکت مهرکاناز به عنوان نمایندگی معتبرترین سازندگان انواع فلومترهای قابل استفاده در صنعت، در ایران مشغول به فعالیت می باشد.
 
انواع فلومترها: