کنترل فرآیند

واحد کنترل فرآیند شرکت مهرکاناز به عنوان یکی از عمده ترین تامین کنندگان فلومتر و آنالایزر در سطح ایران مشغول به فعالیت می باشد. محصولات این واحد در دو دسته فلومتری و آنالایزر تقسیم بندی میشوند.

زمینه فعالیت :

  • تامین پکیچ کامل زیست محیطی و پایش آنلاین
  • فلومترهای گاز، مایع و بخار
  • تامین، نصب و راه اندازی آنالایزر گاز و غبار سنج Online
  • دستگاه آنالایزر نقطه شبنم هیدروکربن و آب
  • تامین تجهیزات نمونه برداری و آماده سازی گاز

 

لیست نمایندگی­های مهم خارجی:

  • FPI
  • SKI
  • IMAC
  • PSG
  • ABB
tt

فلوکامپیوتر

ss

فلومتر