دوربین های هوشمند

دوربین های هوشمند SICK تشکیل شده از لنز، بخش تصویربرداری، پردازشگر و شبکه ارتباطی که همگی در یک محفظه مجتمع شده است. این دوربین ها در رنج وسیعی از صنایع مسئولیتهای چون شناسایی، اندازه گیری ابعاد، موقیت یابی و خواندن کدهای تک بعدی، دو بعدی و کاراکترها را ایفا می کند.

اشتراک در دوربین های هوشمند