راهکارهای شناسایی و تشخیص کد

بارکدخوان ها به منظور شناسایی و دسته بندی انواع محصولات در صنایع الکترونیک، بسته بندی، پست و ...  استفاده می شوند.  SICK سه تکنولوژی متفاوت برای خواندن اطلاعات کد شده ارائه می دهد که عبارتند از :

  • حرکت خطی نور لیزر با سرعت بالا برای خواندن کدهای تک بعدی
  •  تکنولوژی تصویربرداریی  برای خواندن کدهای دوبعدی
  •  تکنولوژی RFID برای شناسایی خودکار به کمک امواج فرکانس رادیویی
اشتراک در راهکارهای شناسایی و تشخیص کد