سنسورها و اتوماسیون صنعتی

رنج كامل پراكسيميتي ها شامل القايي، خازنی و مغناطيسی، سنسورهاي نوري، آلتراسونيك، انواع انكودر هاي صنعتي، پرده های نوری، انواع ليزراسکنر، انواع بارکد خوانهای آنلاين ، سيستمهای برخورد جرثقيل، سيستم تشخيص مارک در بسته بندی ها اندازه گيری قطر ورق و اندازه گيری فاصله به روش تماسی و غير تماسی

اشتراک در سنسورها و اتوماسیون صنعتی