آنالایزرهای فرایندی - نوع استخراجی

این دسته از آنالایزها فرایندی بوده و دارای ورژن های مختلف برای محیط های انفجاری و غیر انفجاری می باشد. آنالایزرهای سری 886x برای اندازه گیری های پیوسته در کاربری های بسیار سنگین مناسب می باشند. دقت تمام آنالایزرهای این سری بهتر از 1% بوده و دمای داخلی آنها کنترل گردیده تا  تغییرات دمای محیطی بر روی عملکرد آنها بی اثر باشد.

اشتراک در آنالایزرهای فرایندی - نوع استخراجی