آنالایزرهای In-Situ برای دمای فرایندی تا 800ºC

آنالایزرهای In Situ راه حل های اقتصادی و آسان برای اندازه گیری اکسیژن در مواردی که الزامی به استفاده از سیستم Extractive نباشد، می باشند. کارایی این نوع آنالایزرها در مواردی که نیاز به زمان پاسخ بسیار سریع می باشد (مانند کنترل احتراق) بسیار چشمگیر می باشد.

اندازه گیری In Situ واقعی

این دستگاه های ADEV آنالایرهای In Situ واقعی می باشند از آنجایی که سنسور آنها در راس دستگاه بوده و توسط فیلتر حفاظت شده و تنها بوسیله نفوذ جرمی با گاز فرایندی در ارتباط می باشد. عدم مکش جریان به معنای حذف خطر گرفتگی می باشد. به این روش اندازه گیری کاملا قابل اتکا بوده و هزینه های تعمیر و نگهداری کاهش داده می شود.

اشتراک در آنالایزرهای In-Situ برای دمای فرایندی تا 800ºC