آنالایزرهای پرتابل/ "19 Rack

آنالایزرهای سری 4400 و G دستگاه هایی کامل هستند که به دو صورت پرتابل یا بصورت رک (انواع رک های استاندارد) می توانند ارائه شوند. این آنالایزرها راه حلی ایده آل برای استفاده آزمایشگاهی، در مواقعی که نیاز به جابجایی آن در صنعت در نقاط مختلف فرایند می باشد و یا برای نصب در داخل کابینت قابل استفاده می باشند.

اشتراک در آنالایزرهای پرتابل/ "19 Rack