آنالایزرهای In-Situ

آنالایزرهای In-situ در دو نوع با کارآیی متفاوت موجود می باشند: آنالایزرهای cross duct و آنالایزرهای با پراب اندازه گیری برای نصب در یک طرف دودکش. تکنولوژی In-situ بواسطه نیاز کم به نگهداری و زمان پاسخ بسیار پایین(بواسطه اندازه گیری مستقیم در محل)، شناخته شده می باشد.

اشتراک در آنالایزرهای In-Situ