تجهیزات و سنسورها برای مذاب فلزات

گروه تجاری سنسور الکترو نایت ، رهبر بازار جهانی‌ در زمینه سنسور و سیستم اندازه گیری برای فولاد ، آلومینیوم و صنعت ریخته گری است که به عنوان یک متخصص شناخته شده در اندازه گیری برای مذاب آهن ، فولاد و آلومینیوم می‌باشد .

ارتباط نزدیک الکترونایت با مشتریان موجب کارایی‌ بهتر و کیفیت بالاتر در پروسه ی تولید و بهبود شرایط کاری و محافظت از محیط زیست شده است .

الکترونایت همراه شما برای اندازه گیری و کنترل فرایند ریخته گری فولاد می‌باشد و در خط مقدم توزیع سنسور‌ها ، ارتفا رنج‌های اندازه گیری موجود و نتیجه گیری در دنیای پیچیده ، قابل اعتماد و آسان برای ابزار جانبی یکبار و چند بار مصرف است.

اشتراک در تجهیزات و سنسورها برای مذاب فلزات