سنسورهای حفاظتی نوری

دستگاهی است جهت حفاظت اشخاص در سیستم های اتوماتیک در صنایع مختلفی از جمله خودرو، ماشین سازی و … استفاده می شود که دارای استانداردهای جهانی می باشد. این سیستم ها با ایجاد بیم های لیزری در مقابل مناطق خطرخیز محافظت به عمل می آورد.

نمایش 5 نتیحه