سنسور و ترانسمیتر های دما

در صنایع غذایی، نوشیدنی و دارویی، سنسورهای دما نقش حائز اهمیتی در اندازه گیری دمای صحیح پروسه دارند. در صنایع ماشین و خودروسازی نیز دما یا اختلاف دما در درایوها ، گیربکس ها و موتورها نقش مهمی در شناسایی صحت عملکرد ماشین دارا می باشد. در ساخت آهن، فلزات و شیشه،مانیترینگ دما در حلقه خنک سازی مانع افزایش دمای کارخانه می شود. سنسور ها

نمایش 4 نتیحه