021-22226994
حجم تبادلات مالی در بخش­های مختلف تولید، انتقال، توزیع و مصرف گاز طبیعی به عنوان یکی از مهمترین منابع انرژی، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و در این بین، تجهیزات اندازه­گیری و میترینگ مهم­ترین نقش را ایفا می­نمایند. لذا، عملکرد صحیح و دقیق این تجهیزات، اولین قدم در دستیابی به fiscal metering وcustody transfer  خواهد بود که باید در اولویت وظایف و اهداف مجموعه­ها­ی مرتبط قرار گیرد.

فلومترهای آلتراسونیک، یکی از دقیق­ترین و بهترین فلومترهای دارای تاییدیه­یcustody transfer  می­باشند. در بحث انتقال گاز طبیعی، در ایستگاه­های تقویت فشار و نیز ایستگاه­های میتیرینگ موجود در طول مسیر، فلومترها از مهمترین تجهیزات جهت اندازه­گیری و مانیتورینگ گاز قابل انتقال می­باشند. همچنین، در بحث نشتی­یابی گاز، فلومترها تاثیر بسزایی در یافتن محل و مقدار این نشتی خواهند داشت. در بحث توزیع گاز طبیعی، در ایستگاه­های CGS موجود، فلومترها از مهمترین تجهیزات جهت اندازه­گیری گاز می­باشند.
از طرفی ، فلوکامپیوترها، از دیگر تجهیزات ضروری در بحثcustody transfer  می­باشند که می­بایست در کنار فلومترها قرار بگیرند و محاسبات و ذخیره­سازی دیتای اندازه­گیری­شده را انجام دهند.

خدمات قابل ارائه توسط شرکت مهرکاناز در بحث انتقال و توزیع گاز طبیعی، عبارتند از:

تامین فلومتر و قطعات یدکی برای فلومتر
تامین فلوکامپیوتر و قطعات یدکی برای فلوکامپیوتر
صحت­سنجی عملکرد فلومترها و فلوکامپیوترها، به همراه ارائه گزارش
انجام تعمیرات و سرویس­های دوره­ای برای فلومتر و فلوکامپیوتر
اضافه نمودن سیستم مانیتورینگ و امکان قرائت از راه دور سیستم فلومتر و فلوکامپیوتر، با توجه به اهمیت بسیار زیاد ثبت دیتاهای لحظه­ای و مانیتورینگ آن
آموزش­ بهره­برداری از سیستم فلومتر و فلوکامپیوتر
ارائه مشاوره­های لازم جهت بهره­برداری بهینه سیستم