021-22226994
4.4 /5 20 5 1
غبارسنج های Scattered light
غبارسنج های Scattered light

غبارسنج ها جهت اندازه گیری پیوسته غبار خروجی از دودکش های صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. در این روش ها نتایج اندازه گیری توسط سیستم مانیتورینگ پیوسته استخراج شده و قابل مشاهده است.
یکی از روش هایی که اندازه گیری ذرات معلق را در طول بازه های زمانی مشخصی به طور مداوم انجام می دهند Scattered light یا پراکنش نور است.
هنگامیکه پرتو نور به ذرات برخورد می کند، نور در جهات مختلف پراکنده می گردد. شدت نور پراکنده شده با غلظت ذرات غبار متناسب است و توسط کالیبراسیون با دستگاه های اندازه گیری وزنی، این نسبت تنظیم می گردد.
 

 
 
 
  • مشخصات
  • دانلود
4.7 /5 20 5 1
نظرات خود را اینجا بنویسید

غبارسنج های Scattered light غبارسنج های Scattered light Average rating: 4.44660276530618, based on 89 reviews from $0.0000 to $0.0000