021-22226994
حجم تبادلات مالی در بخش­های مختلف تولید، انتقال، توزیع و مصرف گاز طبیعی به عنوان یکی از مهم ترین منابع انرژی، از اهمیت ویژه­ ای برخوردار است و در این بین، تجهیزات اندازه­ گیری و میترینگ مهم ­ترین نقش را ایفا می ­نمایند. لذا، عملکرد صحیح و دقیق این تجهیزات، اولین قدم در دستیابی به fiscal metering وcustody transfer  خواهد بود که باید در اولویت وظایف و اهداف مجموعه ­ها­ی مرتبط قرار گیرد.

فلومترهای آلتراسونیک، یکی از دقیق­ ترین و بهترین فلومترهای دارای تاییدیه­ یcustody transfer  می­ باشند. در بحث انتقال گاز طبیعی ، در ایستگاه­ های تقویت فشار و نیز ایستگاه­ های میتیرینگ موجود در طول مسیر، فلومترها از مهمترین تجهیزات جهت اندازه­ گیری و مانیتورینگ گاز قابل انتقال می­ باشند. همچنین، در بحث نشتی­ یابی گاز، فلومترها تاثیر بسزایی در یافتن محل و مقدار این نشتی خواهند داشت. در بحث توزیع گاز طبیعی ، در ایستگاه­ های CGS موجود، فلومترها از مهمترین تجهیزات جهت اندازه ­گیری گاز می­ باشند.
از طرفی ، فلوکامپیوترها، از دیگر تجهیزات ضروری در بحثcustody transfer  می­ باشند که می­ بایست در کنار فلومترها قرار بگیرند و محاسبات و ذخیره­ سازی دیتای اندازه­ گیری­ شده را انجام دهند.

خدمات قابل ارائه توسط شرکت مهرکاناز در بحث انتقال و توزیع گاز طبیعی، عبارتند از: