021-22226994
اندازه ­گیری کمی  و کیفی سیالات مختلف در بخش­ های مختلف کارخانجات سیمان، جهت کنترل فرایند، ماینتورینگ انرژی و بحث­ آلایندگی­ های زیست­ محیطی، از اهمیت ویژه­ ای برخوردار است. در این خصوص، تجهیزات اندازه ­گیری مانند فلومتر و آنالایزر مهم­ ترین نقش را ایفا می­ نمایند. لذا، عملکرد صحیح و دقیق این تجهیزات، باید در اولویت اهداف مجموعه­ ها­ی مرتبط قرار گیرد.

بخش ­های مهمی که در آن می­توان از فلومترها و آنالایزرها استفاده نمود، عبارتند از:
 
خدمات قابل ارائه توسط شرکت مهرکاناز در کارخانجات سیمان، عبارتند از: