021-22226994
اندازه­ گیری کمی  و کیفی سیالات مختلف در بخش­ های مختلف نیروگاه­ ها، جهت کنترل فرایند، ماینتورینگ انرژی و بحث­ آلایندگی ­های زیست­ محیطی، از اهمیت ویژه ­ای برخوردار است.
در این خصوص، تجهیزات اندازه ­گیری مانند فلومتر و آنالایزر مهم­ ترین نقش را ایفا می­ نمایند. لذا، عملکرد صحیح و دقیق این تجهیزات، باید در اولویت اهداف مجموعه ­ها­ی مرتبط قرار گیرد.

بخش ­های مهمی که در آن می­ توان از فلومترها و آنالایزرها استفاده نمود، عبارتند از:
 
خدمات قابل ارائه توسط شرکت مهرکاناز در نیروگاه­ ها، عبارتند از: