021-22226994
اندازه­ گیری کمی و کیفی سیالات مختلف در بخش­های مختلف پتروشیمی­ ها، جهت کنترل فرایند، ماینتورینگ انرژی، بالانس انرژی و بحث­ های آلایندگی ­های زیست­ محیطی، از اهمیت ویژه ­ای برخوردار است. در این خصوص، تجهیزات اندازه ­گیری مانند فلومتر و آنالایزر مهم­ترین نقش را ایفا می­ نمایند. لذا، عملکرد صحیح و دقیق این تجهیزات، باید در اولویت اهداف مجموعه­ ها­ی مرتبط قرار گیرد.

بخش­های مهمی که در آن می­توان از فلومترها و آنالایزرها استفاده نمود، عبارتند از:

   
خدمات قابل ارائه توسط شرکت مهرکاناز در پتروشیمی ­ها، عبارتند از: